Toimariina

Aion perustaa ensi vuonna yrityksen, joten olen tutustunut eri yritysmuotoihin, ottanut selvää yrityksen verotuksesta ja perehtynyt yrityslakiin. Olen myös lukenut yrityksen perustaneiden henkilöiden kokemuksista ja alkanut ymmärtää, miten yrittäjyys vaikuttaa ihmisen identiteettiin. Yrittäjyys on kokonaisvaltaista, itsenäistä ja usein myös yksinäistä: yksityisyrittäjänä peilistä katsoo samaan aikaan työntekijä, työnantaja ja toimitusjohtaja. Yrittäjän on osattava johtaa itseään.

Opin yllättävän asian: osakeyhtiössä ei ole pakko nimetä toimitusjohtajaa. Mutta haaveeni on kirjoittaa käyntikorttiini titteliksi toimitusjohtaja! Luin eräästä blogista, että jos yrityksessä on vain yksi osakas, voi toimitusjohtajan nimeäminen antaa henkilöstä ylimielisen kuvan. En halua olla ylimielinen. 

Jos yrityksessäni olisi erillinen henkilö toimitusjohtajana, millainen hän olisi? Millaisen ihmisen haluaisin esihenkilökseni johtamaan työtäni? 

Unelmieni toimitusjohtaja

Toimariinalla on kaikki langat käsissään. Hän tietää kaiken vaadittavan yrityksen pyörittämisestä ja jos hän ei jotakin tiedä, hän ottaa selvää. Yrityslain mukaisesti hän johtaa yritystä niin, että se tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Mutta vielä sitä tärkeämpää Toimariinalle on se, että kaikki työntekijät voivat hyvin ja nauttivat työstään. Vain sitä kautta yritys voi tuottaa arvoa asiakkailleen. 

Toimariina luottaa työntekijöihinsä ja odottaa heidän suoriutuvan työstään hyvin. Hän ei koskaan osoita heitä kohtaan vaatimuksia tai määräyksiä, sillä hän on huomannut, että kannustaminen ja sisäisen motivaation tukeminen toimivat paljon paremmin. Toimariina on huomannut, että riskinä tässä tyylissä on se, että aina voisi tehdä asiat vielä vähän paremmin, jolloin työntekijä kokee helposti riittämättömyyden tunnetta. Siksi hän asettaa työntekijän kanssa yhdessä tavoitteet ja he määrittelevät riittävän tason, jonka saavutettuaan työntekijä voi olla tyytyväinen. Toimariina myös sanoo sen työntekijälle ääneen.

Toimariina tietää, että työuupumus on vakava ja aivan liian yleinen työelämän sairaus. Hän välittää työntekijöistään ja on päättänyt, että yksikään heistä ei saa ikinä uupua. Se on itsestään selvää, sillä yrityksen tärkein arvo on työntekijöiden hyvinvointi ja lisäksi työntekijän uupumus voisi tulla kohtalokkaan kalliiksi yritykselle. 

Siksi Toimariina keskustelee usein työntekijöidensä kanssa ja pitää huolta siitä, että heidän henkilökohtaiset arvonsa ovat linjassa työn kanssa. Hän ei pelkästään varmista, että kukaan ei kuormitu liikaa, vaan että työntekijät myös saavat työstään energiaa ja hyvinvointia elämäänsä. Useimmille työntekijöille on tärkeää itsensä kehittäminen ja oppiminen, joten sille järjestetään riittävästi aikaa. 

Toimariinalle on ihan sama, kuinka monta tuntia työntekijät päivässä tekevät töitä, kunhan työ tuottaa tulosta. Kenenkään viikoittainen työaika ei saa ylittää neljääkymmentä tuntia ja jokaisen on maltettava pitää joka päivä riittävästi taukoja. Työntekijöiden vapaa-aika on Toimariinalle pyhää, silloin heidän on saatava olla täysin irti työstään, jotta he voivat palautua ja ylläpitää työhyvinvointiaan.

Toimariina kiinnittää joka päivä huomiota johonkin positiiviseen asiaan jokaisen työntekijän työskentelyssä. Näin hänen alaisensa oppivat tiedostamaan vahvuutensa.

Nyt minulle on päivänselvää, kenet nimitän yritykseni toimitusjohtajaksi.

Kirjoita kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *